GRGBanking Vietnam

Contact越南.pngThe representative office of GRGBanking equipment (HK) Co. Ltd in Ho Chi Minh city, registered in 2011, serves as the regional center for the control and coordination of Sales and Marketing, Supply Chain Management, as well as Software Development and Professional Consultancy Services. Our global background, combined with our local technical support center and marketing facilities enabled GRGBanking to establish its presence in the market quickly and efficiently adapt to the various customer needs.

 

Our Local service team provides our customers 24/7 support, This includes: Software-engineering service, Customer support services, Spare parts service, Security consultant services, Knowledge service, we are dedicated to effective, cost efficient solutions for all of your service requirements.

 

Văn phòng đại diện của GRGBanking Equipment (HK) Co. Ltd tại thành phố Hồ Chí Minh, được đăng ký trong năm 2011, với vai trò là trung tâm trong khu vực thực hiện việc kiểm soát, phối hợp bán hàng và tiếp thị sản phẩm, quản lý chuỗi cung ứng, cũng như phát triển phần mềm và dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp . Là một công ty toàn cầu, kết hợp với các trung tâm hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ và bộ phận phát triển thị trường đại phương giúp cho GRGBanking thiết lập sự hiện diện của mình trên thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả thích ứng với các nhu cầu khác nhau của khách hàng.

 

Đội ngũ dịch vụ trong nước của chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ hỗ trợ 24/7, bao gồm: Dịch vụ phát triển và tích hợp phần mềm, dịch vụ hỗ trợ khách hàng, dịch vụ cung ứng vật tư và phụ tùng thay thế, dịch vụ tư vấn an ninh, dịch vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ. Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện, hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho các yêu cầu của khách hàng.