RCM-001

退卡模块

    吞卡暂存 智能退卡 侧维护/后维护

< >

        产品简介:

        分为侧维护和后维护两种,主要由模块主体和永久回收卡盒组成,模块主体内含有5个暂存卡槽;侧维护的回收卡盒在侧面抽出,后维护的回收卡盒在后面抽出;


        应用场景:

        智能金融/智能交通/智能政府等业务场景下整机集成设备所用读卡器配套使用模块        技术特点:

        支持异常手动清理卡片

        固件在线下载升级功能

        具有吞卡功能,能够对读卡器吞卡进行暂存或永久吞卡

        具有退卡功能,能退出指定信息卡片

        具有模块状态指示功能

        暂存槽容量:5张;永久槽容量:10张

        吞/退卡速度:1.2s


        联系方式:

        刘经理         15919684456(微信同号)         020-6287 7763 

        赵经理         13668998090(微信同号)